Het Mediateam bestaat uit twee mediapedagogen: beide Nationaal Mediacoach & met een pedagogische master (Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan Universiteit Utrecht) op zak.

Waar de één ervaring op deed in het onderzoek, staat de ander voor de klas als vakdocent Moderne Media. De combinatie van deze twee werelden geeft ons als team dé perfecte basis om aan de slag te gaan met jullie hulpvraag. Wij verbinden theorie met praktijk.

Het Mediateam bestaat uit twee mediapedagogen: beide Nationaal Mediacoach & met een pedagogische master (Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan Universiteit Utrecht) op zak.

Waar de één ervaring op deed in het onderzoek, staat de ander voor de klas als vakdocent Moderne Media. De combinatie van deze twee werelden geeft ons als team dé perfecte basis om aan de slag te gaan met jullie hulpvraag. Wij verbinden theorie met praktijk.

Het Team

Berber Broekstra

Berber Chaqan Broekstra

Door mijn werkzaamheden als pedagoog bij Mediawijzer.net en als vakdocent Moderne Media in het primair onderwijs, vertaal ik mijn opgedane kennis naar ieders belevingswereld. Ik voel de noodzaak verbinding te zoeken met mijn doelgroep, gebruik te maken van hun ervaringen en de bijbehorende ‘taal’ eigen te maken. Als enthousiast mediapedagoog zorg ik samen met Iris dat opvoeders & kinderen zowel offline, als online verbinding met elkaar blijven vinden. Zo worden zij klaargestoomd voor de toekomst met media.

Iris van der Heijden - Het Mediateam

Iris van der Heijden

Als mediapedagoog wil ik mijn werk graag onderbouwen. Mijn universitaire opleiding en werkervaring als participatief onderzoeker bij Stichting Alexander en Noorda en Co, hebben gezorgd voor een blijvend wetenschappelijk fundament in mijn huidige werkhouding. Ik zie mijzelf als een vindingrijke ‘omdenker’ in situaties waarin men vast komt te zitten. Omdat de online wereld wordt bepaald door iedereen die er gebruik van maakt, vind ik het van belang dat alle betrokkenen hun ‘zegje’ kunnen doen over hoe we ons op (en met) online media moeten gaan gedragen.

Ons plan

Waarvoor we gaan

Ons doel is iedereen mediabewust door het leven te laten gaan. Dit doen wij door als team ervoor te zorgen dat iedereen met elkaar in gesprek kan gaan over online mediagedrag; zodat de basis wordt gelegd voor mediaopvoeding.

Betrokkenen willen we laten nadenken, inzicht geven in eigen (media)handelen en doen realiseren dat we niet alleen leven met media, maar ook in media. Dan is het mogelijk bepaalde patronen te doorbreken en verandering in gang te zetten. Belangrijk is het besef dat de mediarevolutie altijd door zal gaan.

Waarvoor we staan

Media-empowerment maakt mediabewust; zo kom je tot mediaopvoeding.

In de uitvoering richten we ons in eerste instantie op een zelfbewuste houding om vervolgens aan de slag te gaan met kennis en vaardigheden. Het Mediateam gaat preventief, praktisch, positief en kritisch aan het werk. Om tot een goed resultaat te komen krijgt iedereen een stem. Door op deze manier een verbinding aan te gaan komen we samen een stap verder in het bewust en verantwoord omgaan met (sociale) media.

Berber Broekstra

Berber Chaqan Broekstra

Door mijn werkzaamheden als pedagoog bij Mediawijzer.net en vakdocent Moderne Media in het primair onderwijs, wil ik mijn opgedane kennis kunnen vertalen naar ieders belevingswereld. Ik voel de noodzaak verbinding te zoeken met mijn doelgroep door kennis te hebben van diens opvattingen en de bijbehorende ‘taal’ te spreken. Als enthousiast mediapedagoog zorg ik samen met Iris dat opvoeders & kinderen zowel offline als online verbinding met elkaar blijven vinden, waardoor zij klaar worden gestoomd voor de toekomst.

Iris van der Heijden

Als mediapedagoog wil ik mijn werk graag onderbouwen. Mijn universitaire opleiding en werkervaring als participatief onderzoeker bij Stichting Alexander en Noorda en Co, hebben gezorgd voor een blijvend wetenschappelijk fundament in mijn huidige werkhouding. Ik zie mijzelf als een vindingrijke ‘omdenker’ in situaties waarin men vast komt te zitten. Omdat de online wereld wordt bepaald door iedereen die er gebruik van maakt, vind ik het van belang dat alle betrokkenen hun ‘zegje’ kunnen doen over hoe we ons op (en met) online media moeten gaan gedragen.

Iris van der Heijden - Het Mediateam
vOLG JE ONS AL?