Is digitale geletterdheid iets waar jij mee aan de slag wilt? Het Mediateam helpt jou met het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding rondom media(gebruik). We leveren maatwerk in een bijzondere mix van beleidskennis en praktijkervaring, gecombineerd met frisse vrolijkheid, daadkracht en een vleugje humor. Wij helpen jou, je docenten en de leerlingen met het ontwikkelen van zelfvertrouwen, die kritische blik en het pakken van kansen op het gebied van digitale geletterdheid.

wat is
digitale geletterdheid?

Mediawijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Informatievaardigheden

Scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren

ICT-Basisvaardigheden

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.

Computational Thinking

Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Oftwewel: Het stap voor stap leren problemen oplossen.

digitale wasstraat

Hoe gaan jouw kennis, ervaring en motivatie van versie 0.1 naar 3.0? Wij bieden een digitale wasstraat voor scholen, leraren en ouders. Samen maken we het programma op maat, zodat jij er daarna binnen jouw school echt actief mee aan de slag kan en op voort kunt bouwen.

Bewustwording
Samen zorgen we ervoor dat iedereen op jouw school de urgentie voelt van digitale geletterdheid.

Professionalisering
We empoweren docenten, betrekken ouders en zorgen voor een nulmeting bij docenten en leerlingen. Na de stip op de horizon zorgen we dat iedereen aan de slag kan.

Actie in de taxi!
Digitale geletterdheid heeft nu een plek in het schoolplan! Tijd om te zorgen voor een interne digicoach, een intern mediateam en een mediateam van leerlingen.

Ons aanbod

Workshops en online webinars:
Een thema waar je extra aandacht aan wilt besteden? Wij maken voor jou een workshop of webinar op maat.

Ouderavonden en gastlessen:
Een onderwerp waarover je veel vragen krijgt van ouders, of waarover je kinderen meer wilt leren, zoals bijvoorbeeld over cyberpesten? Wij gaan met je aan de slag.

Ontwikkeling lesmateriaal PO & VO:
Er is veel beschikbaar, maar soms net niet precies toegespitst op wat jij nodig hebt. In dat geval maken we lesmateriaal op maat.

Digitale wasstraat:
Heb je behoefte aan een plan waarmee jouw school echt aan de slag kan? Op welke manier kun je het huidige aanbod uitbreiden zodat digitale geletterdheid in het verlengde ligt van wat je al doet? Het Mediateam gaat met jou om de tafel en samen kijken we wat er nodig is om duurzaam aan de slag te gaan met digitale geletterdheid.

Meer info?

Sla je op error? Of gewoon benieuwd of wij iets voor je kunnen betekenen? Het Mediateam denkt graag mee. Bel, mail, Whatsapp, of stuur ons een DM.