De millennials die je op weg helpen met mediaopvoeding.

Door bewust om te leren gaan met online media wordt dé basis gelegd in mediaopvoeding. Vanuit dáár is het mogelijk jeugdigen en hun opvoeders kennis bij te brengen en digitale vaardigheden aan te leren.

De millennials die je op weg helpen met mediaopvoeding.

Door bewust om te leren gaan met online media wordt dé basis gelegd in mediaopvoeding. Vanuit dáár is het mogelijk jeugdigen en hun opvoeders kennis bij te brengen en digitale vaardigheden aan te leren.

Iris en Berber - Het Mediateam.

Onze diensten

Workshop & Training

Verzorgen van bijeenkomsten met leerkracten, ouders, en/of andere opvoeders waarbij kennis bruikbaar wordt voor het dagelijks leven.

Media-onderwijs

Uitstippelen van lessen(reeksen) vanuit een actuele en specifieke hulpvraag omtrent online media. 

Mediabeleid

Kleinschalig onderzoek zodat een passend mediabeleid kan worden onderbouwd vanuit de directe praktijk.